Tlenek węgla CO

Tlenek węgla, czyli tzw. czad jest gazem bezwonnym oraz bezbarwnym. Powstaje głównie w wyniku niecałkowitego spalania substancji zawierających węgiel, np. pali kopalnych. Największa emisja pochodzi ze źródeł mobilnych, w szczególności z pojazdów z silnikami benzynowymi. Inne powszechne źródła to różnego rodzaju procesy przemysłowe, elektrownie oparte na węglu oraz spalarnie odpadów, a także niesprawne systemy grzewcze w budynkach indywidualnych.


Znaczenie dla środowiska, zdrowia człowieka:

  • ogranicza transport tlenu w organizmie, ze względu na powinowactwo do hemoglobiny;
  • bardzo wysokie stężenia, występujące w pomieszczeniach i innych zamkniętych obiektach powodują zawroty głowy, dezorientację, utratę przytomności i śmierć.

Oprac. A. Drzeniecka-Osiadacz