O projekcie

W 2018 r. Uniwersytet Wrocławski – Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Politechniką Wrocławską oraz Urzędem Miasta Bydgoszcz uzyskał dofinansowanie na realizację projektu informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Główne założenia PROJEKTU LIFE-MAPPINGAIR/PL:

  • budowa narzędzi informujących o jakości powietrza - modelowanie jakości powietrza w oparciu o komputery dużej mocy, budowa otwartej sieci pomiarów jakości powietrza (czujniki niskokosztowe),

  • budowa symulatora emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza

  • budowa platformy edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza (główne tematy: uwarunkowania jakości powietrza, jakość powietrza a zdrowie, uchwały antysmogowe i ich konsekwencje, działania na rzecz poprawy jakości powietrza

  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach aglomeracji miejskich.


Oczekiwane rezultaty projektu to zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i ich zaangażowania w działania mające na celu poprawę jakości powietrza poprzez:

  • wspieranie działań związanych z wdrażaniem uchwał antysmogowych

  • budowę kompleksowego systemu informacji o jakości powietrza w regionie

  • dostarczanie wiedzy umożliwiającej samodzielną ocenę panujących warunków aerosanitarnych i związanego z nimi ryzyka zdrowotnego

  • dostarczanie wiedzy na temat korzyści związanych z poprawą jakości powietrza


Więcej informacji o projekcie:

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/o-projekcie/


Projekt i wykonanie portalu z informacjami o jakości powietrza:

Koncepcja, zawartość merytoryczna i projekt funkcjonalny - zespół Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

Przy budowie geoportalu wykorzystano rozwiązania opracowane w ramach zakończonego Projektu LIFE-APIS/PL

Prace programistyczne, zarządzanie danymi obsługa informatyczna, obliczeniowa i usługowa wykorzystywana na potrzeby portalu oraz przygotowywania prognoz jakości powietrza i obsługi otwartej sieci pomiarów jakości powietrza - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS).